EN
รายละเอียดห้องพัก

ประเภทห้องพัก รายละเอียด อาทิตย์-พฤหัสบดี ศุกร์-เสาร์
Boat house สำหรับ 6 ท่าน บ้านเรือมี 2 ชั้น ห้องพักชั้นล่าง 2 ท่าน ชั้นบน 4 ท่าน (เนื่องจากห้องพักมีขั้นบันไดหลายขั้น ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ) 5000   5500